SKL staat voor Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek. Dit is een onafhankelijke keuringsinstelling voor het keuren van gewasbeschermingsapparatuur, de keuring kan alleen uitgevoerd worden door gecertificeerde bedrijven. MCV is SKL gecertificeerd en kan uw gewasbeschermingsapparatuur keuren. Onze keurmeesters controleren uw spuit- en nevel installatie op een goede werking, veiligheid en of ze voldoen aan de milieueisen. Als dit niet het geval is kan het grote gevolgen hebben voor uw teelt, het milieu of uw eigen veiligheid. Een SKL keuring is dus belangrijk!
Alle gewasbeschermingsapparatuur die in gebruik zijn in Nederland worden sinds 1997 periodiek gekeurd, met een interval van 3 jaar. De inhoud van de SKL keuring komt overeen met de geharmoniseerde norm NEN-EN-ISO 16122 (2015). Deze norm wordt in de meeste Europese landen gebruikt. De SKL keuring is daarom ook erkend voor zowel nieuwe- als gebruikte spuitenmachines in de andere lidstaten van de EU.
Heeft u vragen over de SKL keuring of wilt u een afspraak maken voor het keuren van uw machine? Neem contact op met MCV Valthermond.

WELKE MACHINES KUNNEN WE VOOR U KEUREN?

  Veldspuiten
  Boomgaardspuiten
  Rijen- of stroken spuiten
  Motorvatspuiten
  Spuitapparatuur op verhardingen
  Granulaatstrooiers en doseerapparatuur

MCV - Mechanisatie Centrum

Specialisten op het gebied van landbouwmachines!

Neem contact op

Bent u op zoek naar een nieuwe landbouwmachine? MCV helpt u graag bij de aanschaf van een nieuwe nieuwe of gebruikte landbouwmachine.

Wij zijn trotse dealer van

Onder andere deze merken